Yeni Montaj

Asansör Montajı

Tahrik Makinesi, elektrik motoru, dişli gurubu, fren tertibatı, tahrik tekerleği ve tespit konsolundan müteşekkildir.

Asansör motoru: Trifaze olup asansörün taşıyacağı yüke bağlı olarak değişik çeşitli özelliklerde ve güçlerde asansörler için özel olarak imal edilen motorlardır.

Redüktör dişli grubu: Sonsuz vida yüksek kaliteli çelikten, dişli tekerlek fosforlu bronzdan imal edilmiş olup sağlam kapalı bir demir gövde içinde gürültüsüz çalışmaktadır. Makine yatakları otomatik yağlanmaktadır.

Fren tertibatı doğru akım vasıtası ile çalışmaktadır.

Tahrik tekerleği halatların aşınmaması için büyük çaplı imal edilir.

Koruyucu ve Planlı Bakım;

Asansörler için özel olarak imal edilmiş olup en az yirmi misli bir emniyet düşünülerek İmal edilmiştir.

Kumanda Tablosu ve Tesisatı;

Kumanda tablosu günümüz son teknolojisinden faydalanarak tam elektronik bir sistem ve kumanda tesisatı TSE standartlarına uygun olarak imal edilir. Böylece asansör arızaları asgariye indirilmiş olur.

Emniyet Tertibatı;

Paraşüt Tertibatı; Hız regülatörünün çalışması ile hemen faaliyete geçerek asansörün kat seviyelerinde en üst ve en alt katlarda yukarı ve aşağıya kaçmasını engelleyen bir emniyet tertibatıdır. Bir kontak tertibatı vasıtası ile belirli bir zaman için dış kumandayı keserek içi kumandaya öncelik tanır. Bu emniyet sayesinde kabin içindeki yolcu dışarıdaki bekleyenden öncelikli olup asansörü kendi katına yönlendirme imkanına sahiptir ve bu sayede asansörün ani yön ve hareketleri engellenmiş olur.

Garanti Şartları;

Asansör işler halde tesliminden itibaren (Bir) sene müddetle montaj ve malzeme garanti edilir. Bu müddet içinde malzeme ve kusurlu montajdan mütevellit kırılan aksam bedelsiz olarak tarafımızdan değiştirilecektir. Tabii aşınmalardan, bakımsızlıktan, gayri fenni kullanmadan, veya herhangi mücbir sebepten ötürü doğacak arızaların izalesi veya kırılan parçaların tebdili iş bu garantimiz haricindedir. Keza yangın, yer sarsıntısı, sel, şiddetli yağmurlar, rutubet gibi mücbir sebeplerden dolayı iler gelen arızaların izalesi bu garanti kapsamı içinde değildir. (Hırsızlık Dahil) Yukarıda yazılı garanti hiçbir zaman aylık bakım (yani yağlama, revizyon, ayar vs…) manasına gelmez garanti müddeti içinde asansörün aylık bakımını mutabık kalınacak bir bedelle firmamız tarafından yapılacaktır. Garanti süresi içinde firmamızın onayı alınmadan ve firmamıza periyodik bakımları yaptırılmadan başka kişi ve kuruluşlara müdahale ettirildiği takdirde garantimiz otomatikman geçersiz sayılacağı gibi doğacak sorunlardan firmamız sorumlu tutulamaz…