Bakım & Arıza

Asansör Bakım
Bir elektro-mekanik olan asansörler çok çeşitli mekanik ve elektronik donanımlara sahiptir. Güvenilirlik seviyeleri tüm sistemle ve bu donanımların güvenilirliği ile belirlenir. Asansörler Herhangi bir nedenle hizmet dışı kaldıklarında, tamir edilmek, ayarlanmak veya değiştirilmek zorundadır. Uygulanacak bakım ile Asansörlerin düzenli ve emniyetli olarak çalışması sağlanır ve işletme kayıplarının en aza indirilmesi sağlanır.

Bakımın Hedefi
Bir tesisi oluşturan elemanların olması gerektiği durumunu korunması, yeniden kullanıma Kazandırılması ve mevcut durumun tespit edilip değerlendirilmesi için gerekli önlemler Topluluğu olan bakım standartlarda bakım personeli tarafından yapılan temizlik, yağlama, ayar Muayene ve demeyeler olarak tanımlanmaktadır.

Bakımın hedefi donanımın performansını güvenilirliğini düzenli ve verimli arızayı veya hatayı önleyecek şekilde emniyetli olarak çalıştırılarak en üst düzeyde tutmak ve işletme kayıplarını en aza indirmektir. Mevcut Asansör tesislerinde bakım yöntemi olarak en çok arızadan kaynaklanan bakım ve değiştirme uygulanmaktadır. Standartlarda ise periyodik olarak yapılması istenen koruyucu ve planlı bakım yöntemidir. Elektronik ve Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelere paralel Olarak geliştirilen dinamik bakım yöntemi de yaygınlaşmaktadır.

Koruyucu ve Planlı Bakım
Koruyucu ve planlı bakım donanım ve elemanlarının çalışmalarını yeterli ve uygun bir şekilde sürdürmesi için düzenlenen bakım yöntemidir. Hasara uğramadan önleme veya geciktirme ve ek olarak meydana gelen arızaların şiddetini azaltmak için muayene ve servis hizmeti uygulanmaktadır.